Семеринги

d1- вътрешен диаметър

D1- външен диаметър

H1- височина

Видове семеринги

1.Стандартен тип без прахоуловител

2.Стандартен тип с прахоуловител

3.Семеринг с двойно работещ ръб.

Видовете WAD и WBD са с двоен прахозащитен ръб. Този тип намира приложениеза уплътняване и отделяне на две различни работни среди.

4. Безпружинни семеринги за работа при среднонатоварени условия.

5. Други видове семеринги.

Произвеждат се и други видове семеринги, които са разновидност на основните видове. Такива са:
без пружина, с указател на посоката на въртене (обратно и по часовниковата стрелка); с нарези по външния диаметър; с двоен уплътняващ ръб; с подсилен уплътняващ ръб; с пружинно подсилен уплътняващ ръб с двоен прахоуловител; разделящ се тип.
bg_BGBG