О – пръстени

d1- inside diameter in mm
d2- section diameter in mm

d1- вътрешен диаметър в мм.
d2- диаметър на сечението в мм.


В зависимост от материала температурата, при която могат да работят е от -60°C до + 200°C
В зависимост от работната среда се използват О-пръстени произведени от различни материали. Например при работа в маслена среда (масла и греси) са подходящи О-пръстени от каучук NBR; при работа с бензин и органични разтворители се използва флуоркаучук FPM, а във водни и парообразни среди препоръчителни са О-пръстени от каучук EPDM.
bg_BGBG