Вериги

Верижните предавки и устройства намират широко приложение във промишлеността. Основнен елемент в тези предавки е веригата. Задвижването на верижните предавки става посредством звездочка(водещо колело). Основни потребители на тези предавки са машиностроителните, металургичните, корабостроителните и др. предприятия както и селска и горскостопанска техника.

Видове вериги

1. Кръглозвенни: Най-често срещаните вериги от този тит са елеваторни; транспортьорни; вериги използвани в минната промишленост; вериги работещи в подемно-транспортна техника, като електротелфери, макари и др.

2. Втулко-ролкови: едноредни, двуредни и др.

3. Специфични вериги- в тази група най-често срещани са следните типове: ролкови вериги за селскостопанска техника, конвейрни, зъбни, вариаторни и др.
bg_BGBG